Skip to main content

Slovíčka – chování spotřebitele

Slovíčka na téma chování spotřebitele (consumer behaviour). Pro studenty ekonomie a odborné angličtiny se tento výtah jistě bude hodit.

presence – přítomnost

consumption – spotřeba

income – příjem

purchase of – koupě (čeho)

explanation – vysvětlení, výklad

equilibrium – rovnováha

based on – založen na

budget line (constraint) – rozpočtová přímka

indifference curve – indiferenční křivka

schedule – rozvrh

various combination – různé kombinace

specific  – specifický, určitý

slope (of) curve – sklon křivky

precisely – přesně, právě tak

give up = forgo – vzdát se

strive = make a great efford – usilovat

ratio (of) = relationship in quantity – poměr

objective = goal, aim – cíl

unattainable = unreachable – nedosažitelný

vary = move up and down – pohybovat se

yield = to produce a result – výnos (i vynášet)

decline = go down – klesat

constant = unaltered – neměnný

conversely = oppositely – na druhou stranu

fan = move in half circle – rozvíjet se (jako vějíř)

focus (on) = concentrate – soustředit se

concern = matter, interest – zájem, obava

prospective = expected, likely to be – očekávaný, pravděpodobný

utility = satisfaction – užitek

available = at disposal –  – dosažitelný, k dispozici

unused – nevyužitý

income changes – změny příjmů

price changes – změny cen

location – umístění

outward – vnější

inward – vnitřní

extreme points = end points – extrémy

constraint – rezerva

preference – preference, přednost

indifferent – lhostejný

diminish – klesat

flatter – plošší

marginal rate of substitution – MRS, mezní míra substituce

willing – ochotný

convex – konvexní (U)

concave – konkávní (∩)

indifference map – indiferenční mapa

farther – další, vzdálenější

tangent (to) – tečna k

typical of – charakteristický pro

sacrifice – obětovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.