Skip to main content

Anglická gramatika – minulý čas

Minulý čas prostý – Past simple Minulý čas prostý se používá v situacích, kdy je třeba vyjádřit, že se něco v minulosti stalo. Často se tedy užívá společně s určitým datem z minulosti nebo s jiným časovým údajem (včera, minulý týden, minulý rok, v roce 1920 apod.). Příkladem může být popis umělce, který již nežije. […]

Celý článek