Skip to main content

How green are you?

Na lekcích angličtiny je potřeba často vyvolat diskuzi. Dobře k tomu slouží otevřené otázky. Například na aktuální zelená témata (témata související s ochranou životního prostředí a s hrozbou globálního oteplování) se dají použít tyto otázky: Do you recycle as much rubbish as you can? Do you think that recyclation is necessary? Do you use air […]

Celý článek