Skip to main content

How green are you?

Na lekcích angličtiny je potřeba často vyvolat diskuzi. Dobře k tomu slouží otevřené otázky.

Například na aktuální zelená témata (témata související s ochranou životního prostředí a s hrozbou globálního oteplování) se dají použít tyto otázky:

  • Do you recycle as much rubbish as you can?
  • Do you think that recyclation is necessary?
  • Do you use air condition?
  • Do you prefer air conditioning or extra sweater?
  • Do you use public transport or do you prefer your own car?
  • Do you switch off electrical equipment?
  • Do you like organic food which is produced in your local area?
  • Do you often change your mobile phone or notebook?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.