Skip to main content

Anglická abeceda s výslovností

Když se děti začínají učit angličtinu, tak jednou z prvních věcí, co se učí, je anglická abeceda s výslovností. Právě na výslovnosti si totiž uvědomí, že angličtina má jinou výslovnost než čeština. Zde přinášíme přehled a abecedu včetně výslovnosti. Tabulku můžete dětem vytisknout. Anglická abeceda Na tomto obrázku je vidět celý přehled abecedy včetně výslovnosti.

Celý článek

Anglická gramatika – minulý čas

Minulý čas prostý – Past simple Minulý čas prostý se používá v situacích, kdy je třeba vyjádřit, že se něco v minulosti stalo. Často se tedy užívá společně s určitým datem z minulosti nebo s jiným časovým údajem (včera, minulý týden, minulý rok, v roce 1920 apod.). Příkladem může být popis umělce, který již nežije. […]

Celý článek

Anglická nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa se vyznačují tím, že mají různě tvořené tvary pro minulý čas. Angličtina takových výjimek obsahuje více jak 200. Tato slovesa se bohužel člověk musí naučit, neexistuje žádné pravidlo, které by tvorbu jednotlivých časů určovalo. Nepravidelná slovesa zde máte seřazena podle abecedy. V prvním sloupci je český překlad, ve druhém sloupci je uvedeno anglické sloveso v […]

Celý článek

Nepravidelná slovesa – procvičování

Potřebujete si procvičit anglická nepravidelná slovesa? Jednou za čas to je jistě potřeba, protože jejich seznam je celkem dlouhý a zapomíná se často. V angličtině existují desítky nepravidelných sloves, která se běžně používají. Přinášíme Vám dva užitečné odkazy, jeden vede na naše stránky anglictinazdarma.cz a najdete tam seznam nepravidelných sloves, který si můžete stáhnout v […]

Celý článek

Anglické předložky in, on, at

Anglické předložky (in, on, at) je potřeba se naučit. Sice existují obecná pravidla, kdy se která předložka používá, nicméně zároveň existuje spousta výjimek, které se často vyskytují v nejrůznějších testech znalostí angličtiny. Nelze se tak spolehnout pouze na doslovný překlad do češtiny, ale je třeba se některé aplikace naučit. Nejčastější příklady užití předložek si zde […]

Celý článek

Noun & Adjective – Podstatná a přídavná jména

Noun – podstatné jméno   Podstatné jméno ze slovesa je tvořeno koncovkou: Ment Tion Ance Al   Verb Sloveso Noun Podstatné jméno Agree Souhlasit Agreement Dohoda Appear Objevit se Appearance Objevení Appraise Odhadnout Appraisial Ocenění Assist Pomáhat Assistance Pomoc Commit Dopustit se Commitment Závazek Contribute Přispět Contribution Příspěvek Define Definovat Definition Definice Develop Vyvinout se […]

Celý článek

Writing a Summary

Dostanete delší anglický článek a máte z něho vytvořit krátké „summary“ v angličtině. Takto vypadá zadání u zkoušek na vysoké škole, u zkoušek pro získání certifikátu (FCE apod.) a nebo při testování Vašich znalostí angličtiny u přijímacího řízení do zaměstnání. Dnes si ukážeme několik chytrých rad a tipů, jak se s tímto úkolem co nejlépe […]

Celý článek

How to write an opinion essey

Dnes se podíváme na to, jak nejlépe psát „opinion essey“ v angličtině. Tento druh eseje bývá často u zkoušek na vysoké škole, u testů např. na FCE, případně při přijímacím řízení do zaměstnání. Protože se jedná už o pokročilou angličtinu a protože poznámky mám rovnou v angličtině, nebudu text překládat a nechám to zde v […]

Celý článek

Tázací zájmena – how

Dnes se podíváme na složená tázací zájmena a na příklady vět, kde se typicky tato zájmena využívají. Pro začátečníky nebo samouky bude tento přehled přínosem, protože ze zkušenosti znám, že začátečníci mají někdy problém rozlišit mezi počítatelnými a nepočítatelnými podstatnými jmény. Podle toho se dává správné složené tázací zájmeno. Přejdeme hned k přehledu a příkladům, […]

Celý článek

Přítomný čas prostý – příslovce

Přítomný čas prostý se užívá pro děje, které se pravidelně opakují. Důležité je zdůraznění pravidelnosti a opakovanosti. Tento čas se nevyužívá pro děje, které probíhají aktuálně – tam bychom použili přítomný čas průběhový. S přítomným časem prostým se tak váží některá příslovce. Typicky podle nich v testu rozlišíte, který čas použít. Pokud je v přítomné […]

Celý článek

Určitý a neurčitý člen

V angličtině se používají dva druhy členů – určitý člen (the) a neurčitý člen (a nebo an). Užívání členů má základní pravidla a jako skoro každé pravidlo, i několik výjimek, které je potřeba si zapamatovat, protože se vymykají běžným zvyklostem. Uveďme si proto přehled, jak členy správně používat. Základní pravidla Neurčitý člen a/an se užívá […]

Celý článek