Skip to main content

Noun & Adjective – Podstatná a přídavná jména

Noun – podstatné jméno

 

Podstatné jméno ze slovesa je tvořeno koncovkou:

  • Ment
  • Tion
  • Ance
  • Al

 

Verb Sloveso Noun Podstatné jméno
Agree Souhlasit Agreement Dohoda
Appear Objevit se Appearance Objevení
Appraise Odhadnout Appraisial Ocenění
Assist Pomáhat Assistance Pomoc
Commit Dopustit se Commitment Závazek
Contribute Přispět Contribution Příspěvek
Define Definovat Definition Definice
Develop Vyvinout se Development Rozvoj
Disappear Zmizet Disappearance Zmizení
Dismiss Propustit Dismissal Propuštění
Encourage Povzbuzovat Encouragement Povzbuzení
Establish Ustanovit Establishment Založení
Expect Očekávat Expectation Očekávání
Explain Vysvětlit Explanation Vysvětlení
Improve Zlepšit Improvement Zlepšení
Pay Platit Payment Proplacení
Perform Vykonávat Performance Produkce
Promote Povýšit Promotion Povýšení
Resist Odolávat Resistance Odpor
Satisfy Uspokojit Satisfaction Zadostiučinění

 

Adjective – přídavné jméno

 

Tvořeno za pomoci koncovkou:

  • Able
  • Ing
  • Y
  • Ous
  • Ful

 

Noun Podstatné jméno Adjective Přídavné jméno
Adventure Dobrodružství Adventurous Dobrodružný
Challenge Výzva Challenging Náročný
Danger Nebezpečí Dangerous Nezpečný
Health Zdraví Healthy Zdravý
Profit Zisk Profitable Lukrativní
Resource Zdroje Resourceful Vynalézavý
Reward Odměna Rewarding Uspokojivý
Success Úspěch Successful Úspěšný
Value Hodnota Valuable Vzácný
Wealth Bohatství wealthy Bohatý

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.