Skip to main content

Tázací zájmena – how

Dnes se podíváme na složená tázací zájmena a na příklady vět, kde se typicky tato zájmena využívají. Pro začátečníky nebo samouky bude tento přehled přínosem, protože ze zkušenosti znám, že začátečníci mají někdy problém rozlišit mezi počítatelnými a nepočítatelnými podstatnými jmény. Podle toho se dává správné složené tázací zájmeno.

Přejdeme hned k přehledu a příkladům, ze kterých bude princip dobře pochopitelný i pro naprosté začátečníky.

  • How much? Vyjadřuje otázku na množství, ptáme se kolik u nepočitatelných podstatných jmen. Například: How much money do you need?
  • How many? Vyjadřuje také otázku na množství, ale tentokrát se ptáme na počitatelné podstatné jméno. Příklad: How many credit cards do you have?
  • How far? Jak daleko. Příklad: How far is it to the city centre?
  • How long? Jak dlouhý. Příklad: How long are your trousers?
  • How big? Jak velký. Příklad: How big is your car?
  • How often? Jak často. Příklad: How often do you go to the cinema?
  • How old? Jak starý. Příklad: How old is your brother?
  • How fast? Jak rychle. Příklad: How fast is your internet connection?
  • How rich? Jak bohatý. Příklad: How rich is your brother?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.