Skip to main content

Nepravidelná slovesa – procvičování

Potřebujete si procvičit anglická nepravidelná slovesa? Jednou za čas to je jistě potřeba, protože jejich seznam je celkem dlouhý a zapomíná se často. V angličtině existují desítky nepravidelných sloves, která se běžně používají. Přinášíme Vám dva užitečné odkazy, jeden vede na naše stránky anglictinazdarma.cz a najdete tam seznam nepravidelných sloves, který si můžete stáhnout v […]

Celý článek

Tázací zájmena – how

Dnes se podíváme na složená tázací zájmena a na příklady vět, kde se typicky tato zájmena využívají. Pro začátečníky nebo samouky bude tento přehled přínosem, protože ze zkušenosti znám, že začátečníci mají někdy problém rozlišit mezi počítatelnými a nepočítatelnými podstatnými jmény. Podle toho se dává správné složené tázací zájmeno. Přejdeme hned k přehledu a příkladům, […]

Celý článek

Přítomný čas prostý – příslovce

Přítomný čas prostý se užívá pro děje, které se pravidelně opakují. Důležité je zdůraznění pravidelnosti a opakovanosti. Tento čas se nevyužívá pro děje, které probíhají aktuálně – tam bychom použili přítomný čas průběhový. S přítomným časem prostým se tak váží některá příslovce. Typicky podle nich v testu rozlišíte, který čas použít. Pokud je v přítomné […]

Celý článek