Fráze – telefon, telefonování

Seznam často používaných frází a slovních spojení na téma telefonování. Online česko-anglické překlady, které využijete, pokud budete potřebovat s někým mluvit po telefonu anglicky. Fráze – telefonování Jana u telefonu. Jane speaking. Tady je John. John here. Mohu prosím mluvit s Janou? Can I speak with Jane please? Kdo mi volá? Who is calling? Nezavěšujte […]

Celý článek

Rozdíly teach a learn

Anglická slovíčka “to teach” a “to learn” se často pletou. Pravděpodobně za to může český překlad, kdy obě slovesa překládáme stejným českým výrazem. “To teach” znamená učit někoho. Zapamatovat si to můžete přes pomůcku, že učitel se řekne teacher. Učitel vždycky učí někoho. “To learn” znamená naučit se sám/sama. Příklady vět: I have to learn […]

Celý článek

Anglické fráze – U doktora

Tyto anglické fráze snad nikdy nebudete potřebovat. Na své dovolené nebo jiné cestě se Vám snad nepřihodí nic zlého, ale pro jistotu je dobré si před zahraniční cestou zopakovat anglické fráze na téma zdraví. Prosím, kde najdu lékaře? Please, where can I find a doctor? Co Vás trápí? (Jaký máte problém?) What appears to be […]

Celý článek

Pozdravy v angličtině

Přehled pozdravů při různých příležitostech, když se setkají nebo naopak loučí přátelé, kamarádi, kolegové apod. Zdravení při setkání V Angličtině je nejčastějším pozdravem ten nejjednodušší: Hello V hovorové a méně formální angličtině se pak spíš používají tyto pozdravy: Hi Hey Pokud budeme hledat o něco formálnější pozdrav, pak použijeme varianty s good a částí dne […]

Celý článek

Anglická konverzace – móda

Otázky k procvičení angličtiny. Otevřené otázky k procvičení mluvení. Otázky je možné si klást a odpovídat v jakémkoliv kurzu angličtiny – hodí se jak pro děti, tak i pro dospělé. Zároveň se hodí pro začátečníky i mírně pokročilé. Lektoři kurzů si mohou otázky vytisknout z přiloženého obrázku nebo textu. Přiložený pracovní list obsahuje tyto anglické […]

Celý článek

Anglická konverzace – jídlo

Příklady otázek, u kterých můžete anglicky konverzovat na téma jídlo, pití, chození do restaurací. Dále můžete probrat zvyky, které jsou s jídlem spjaté. Kartičku si můžete vytisknout a na hodiny angličtiny tak mít seznam otevřených otázek v angličtině k procvičení. Kartička na téma food má tyto otázky v angličtině: What is your favourite food? How […]

Celý článek

Angličtina pro děti – ovoce

Obrázková kartička pro děti k výuce angličtiny – k procvičení slovíček na téma ovoce (fruits). Celkem 12 druhů ovoce včetně obrázků a k vyplnění smajlíka, jestli daný druh máte nebo nemáte rádi. I podle toho si slovíčka děti lépe zapamatují a začnou je používat. Obrázek si kliknutím můžete otevřít samostatně a zdarma si stáhnout nebo […]

Celý článek

Slovní zásoba – zdraví a nemoci

Online česko-anglická slovní zásoba na téma zdraví, prohlídka u doktora a onemocnění. Doufejme, že na dovolené nebo na Vašich cestách Vás žádná nemoc nepotká a nebudete se tak muset anglicky domlouvat s doktorem, co že Vám to vlastně je. U doktora doktor – doctor specialista – consultant primář – senior consultant zdravotní sestra – nurse […]

Celý článek

Slovíčka – rodina, rodinné vztahy

Potřebujete-li umět anglicky představit členy své rodiny, umět vyjádřit v jakém rodinném vztahu k nim jste nebo chcete-li umět anglicky popsat svoji početnou rodinu, neváhejte a naučte se předložená anglická slovíčka. Obsahují běžné členy rodiny a předkládají možné rodinné stavy. Rodina, členové rodiny rodina – family nevlastní rodiče – step-parents pěstouni – foster-parents rodiče – […]

Celý článek

Anglická slovesa

Angličtina on-line a zdarma – slovesa. Často užívaná slovesa, která se používají ve válečných filmech nebo některých počítačových hrách. Slovesa týkající se války apod. Většina her je v angličtině a hráči potřebují znát slovesa k porozumění úkolů jednotlivých misí. Pokud hledáte nepravidelná slovesa, tak zavítejte do sekce gramatika. Slovesa obsahovat – to consist of útočit […]

Celý článek

Anglická gramatika – minulý čas

Minulý čas prostý – Past simple Minulý čas prostý se používá v situacích, kdy je třeba vyjádřit, že se něco v minulosti stalo. Často se tedy užívá společně s určitým datem z minulosti nebo s jiným časovým údajem (včera, minulý týden, minulý rok, v roce 1920 apod.). Příkladem může být popis umělce, který již nežije. […]

Celý článek