Skip to main content

Pozdravy v angličtině

Přehled pozdravů při různých příležitostech, když se setkají nebo naopak loučí přátelé, kamarádi, kolegové apod.

Zdravení při setkání

V Angličtině je nejčastějším pozdravem ten nejjednodušší:

 • Hello

V hovorové a méně formální angličtině se pak spíš používají tyto pozdravy:

 • Hi
 • Hey

Pokud budeme hledat o něco formálnější pozdrav, pak použijeme varianty s good a částí dne k tomu:

 • Good morning
 • Good afternoon
 • Good evening

Neformálně se pak vynechává good a říká se tedy pouze:

 • Morning
 • Afternoon
 • Evening

Formální pozdrav můžete formulovat i pomocí těchto frází:

 • It´s nice to meet you.
 • Pleased to meet you.

Fráze, která často následuje hned po pozdravu je: How are you? Může však mít více variant:

 • How are you? Klasická otázka – jak se máš?
 • How have you been? Formální varianta pro případ, že jste se s někým delší čas neviděli.
 • How´s it going? Méně formální varianta.
 • How are you doing? Méně formální varianta.
 • What´s up? Neformální varianta.
 • What´s going on? Neformální varianta.

Zdravení při loučení

Nejčastěji se používá celkem univerzální varianta:

 • Goodbye
 • Good night – tato varianta s „good“ se dá použít pouze při loučení

Méně formální je pak zkrácený pozdrav:

 • Bye

Často lze slyšet i varianta, která počítá s tím, že se brzy opět setkáte:

 • See you later

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.