Skip to main content

Akronyma – přehled a význam

Akronyma jsou zkratky, které zpravidla vznikají jako spojení počátečních písmen jednotlivých slov. Výsledné slovo lze pak brát a číst jako jedno slovo, které se využívá v textu.
V přehledu se podíváme na seznam často používaných akronym a uvedeme si taková, která vznikla z anglických slov.

FYI – For Your Information – pro tvoji informaci

LOL – Laughing Out Loud – hlasitý smích

ROFL – Rolling On the Floor Laughing – válím se po podlaze smíchem

OMG – Oh My God – můj bože

WTF – What The F**ck – Co to sakra je?

THX – thanks – díky

PLS – please – prosím

BTW – By The Way – mimochodem

FAQ – Frequently asked Question – často kladené otázky

ASAP – As Soon As Possible – co nejdříve jakmile to bude možné

MSG – Message – zpráva

4ever – forever – navždy

2day – today – dnes

U – You – ty

GM – Good Morning – dobré ráno

GN – Good Night – dobrou noc

HAND – Have A Nice Day – hezký den

IMHO – In My Humble Opinion – podle mého soukromého názoru

TBA – To Be Announced – bude oznámeno

TBC – To Be Continued – bude pokračovat

TBD – To Be Determined – bude zpracováno později

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.