Skip to main content

Rozdíly teach a learn

Anglická slovíčka „to teach“ a „to learn“ se často pletou. Pravděpodobně za to může český překlad, kdy obě slovesa překládáme stejným českým výrazem.

  • „To teach“ znamená učit někoho. Zapamatovat si to můžete přes pomůcku, že učitel se řekne teacher. Učitel vždycky učí někoho.
  • „To learn“ znamená naučit se sám/sama.

Příklady vět:

  • I have to learn how to drive a car. Význam: Já se musím naučit (naučit sebe).
  • I have to teach you how to drive a car. Význam: Já musím naučit Tebe (naučit někoho jiného).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.