Skip to main content

Tázací zájmena – how

Dnes se podíváme na složená tázací zájmena a na příklady vět, kde se typicky tato zájmena využívají. Pro začátečníky nebo samouky bude tento přehled přínosem, protože ze zkušenosti znám, že začátečníci mají někdy problém rozlišit mezi počítatelnými a nepočítatelnými podstatnými jmény. Podle toho se dává správné složené tázací zájmeno. Přejdeme hned k přehledu a příkladům, […]

Celý článek

Jak často – příslovce

Dnes si uvedeme krátký přehled o čase. Ukážeme si příslovce v angličtině, která určují, jak často se nějaký děj stává. Projedeme si příslovce, která ukazují jistotu, že se něco stane, potom příslovce, která ukazují pravděpodobnost, že se něco stane a na závěr příslovce, která vyjadřují jistotu, že se děj nikdy nestane. Příslovce, která vyjadřují, že […]

Celý článek

Audio knihy k poslechu

Při výuce angličtiny je beze sporu důležité umět porozumět mluvenému slovu. K tomu potřebujete buď s někým konverzovat nebo poslouchat řeč v angličtině. Dnes bych Vám rád představil server librivox.com, kde najdete zdarma dostupné nahrávky (audio knihy). Když najedete na stránky librivox.com, tak na hlavní stránce zvolte možnost poslouchat (listen). Tím se dostanete do katalogu, […]

Celý článek

Čísla, pořadí a počty anglicky

Znát názvy číslic a umět sdělit jakékoliv číslo patří k základům angličtiny. Bez toho by se člověk těžko anglicky domluvil například v obchodě, restauraci a zkrátka všude, kde jsou potřeba peníze. Proto si zde uvedeme přehled, jak se které číslo v angličtině řekne a uvedeme si i pořadové číslovky. Na závěr se podíváme, jak se […]

Celý článek

Přítomný čas prostý – příslovce

Přítomný čas prostý se užívá pro děje, které se pravidelně opakují. Důležité je zdůraznění pravidelnosti a opakovanosti. Tento čas se nevyužívá pro děje, které probíhají aktuálně – tam bychom použili přítomný čas průběhový. S přítomným časem prostým se tak váží některá příslovce. Typicky podle nich v testu rozlišíte, který čas použít. Pokud je v přítomné […]

Celý článek

Určitý a neurčitý člen

V angličtině se používají dva druhy členů – určitý člen (the) a neurčitý člen (a nebo an). Užívání členů má základní pravidla a jako skoro každé pravidlo, i několik výjimek, které je potřeba si zapamatovat, protože se vymykají běžným zvyklostem. Uveďme si proto přehled, jak členy správně používat. Základní pravidla Neurčitý člen a/an se užívá […]

Celý článek

Přivlastňování a apostrof

V učebnicích angličtiny se to nazývá jako přivlastňovací pád. Jedná se o použití apostrofu za účelem, že chceme vyjádřit přivlastnění. Jaká jsou pro to pravidla? Kde přesně psát apostrof a kde přidávat koncovku -s? Záleží, jestli jde o jednotné nebo o množné číslo. Jednotné číslo U jednotného čísla se používá nejprve apostrof a poté až […]

Celý článek