Skip to main content

Přivlastňování a apostrof

V učebnicích angličtiny se to nazývá jako přivlastňovací pád. Jedná se o použití apostrofu za účelem, že chceme vyjádřit přivlastnění. Jaká jsou pro to pravidla? Kde přesně psát apostrof a kde přidávat koncovku -s? Záleží, jestli jde o jednotné nebo o množné číslo.

Jednotné číslo

U jednotného čísla se používá nejprve apostrof a poté až koncovka -s.

Ukázky:

  • This is Peter’s book.
  • This is John’s house.

Množné číslo

U množného čísla se používá koncovka -s, která je hned následovaná apostrofem.

Ukázky:

  • This is my parents‘ house.
  • Students‘ work.

Výjimky

V literatuře je možné se setkat s tím, že u všeobecně známých osobností se vypouští koncovka -s a používá se pouze apostrof. Příkladem může být třeba věta „ve jménu Ježíše“ – překlad „in Jesus‘ name“. Stejný princip je u jiných všeobecně známých osobností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.