Skip to main content

Čísla, pořadí a počty anglicky

Znát názvy číslic a umět sdělit jakékoliv číslo patří k základům angličtiny. Bez toho by se člověk těžko anglicky domluvil například v obchodě, restauraci a zkrátka všude, kde jsou potřeba peníze. Proto si zde uvedeme přehled, jak se které číslo v angličtině řekne a uvedeme si i pořadové číslovky. Na závěr se podíváme, jak se anglicky řeknou základní početní operace.

Čísla 0-9 anglicky

nula – zero
jedna – one
dvě – two
tři – three
čtyři – four
pět – five
šest – six
sedm – seven
osm – eight
devět – nine

Nepravidelná čísla 11 – 19

jedenáct – eleven
dvanáct – twelve
třináct – thirteen
čtrnáct – fourteen
patnáct – fiveteen
šestnáct – sixteen
sedmnáct – seventeen
osmnáct – eighteen
devatenáct – nineteen

Číslovky – desítky

deset – ten
dvacet – twenty
třicet – thirty
čtyřicet – forty
padesát – fifty
šedesát – sixty
sedmdesát – seventy
osmdesát – eighty
devadesát – ninety

Vysoké číslovky, skládání

sto – hundred
tisíc – thousand
milión – million
dvacet jedna – twenty one
třicet dva – thirty two
sto jedna – one hundred and one

Číslovky – pořadí

první – first (1st)
druhý – second (2nd)
třetí – third (3rd)
čtvrtý – fourth (4th)
pátý – fifth (5th)
šestý – sixth (6th)
sedmý – seventh (7th)
osmý – eigth (8th)
devátý – ninth (9th
desátý – tenth (10th)
jedenáctý – eleventh (11th)
dvanáctý – twelfth (12th)
jedenáctý – eleventh (11th)
dvanáctý – twelfth (12th)
třináctý – thirteenth (13th)
čtrnáctý – fourteenth (14th)
patnáctý – fifteenth (15th)
šestnáctý – sixteenth (16th)
sedmnáctý – seventeenth (17th)
osmnáctý – eighteenth (18th)
devatenáctý – nineteenth (19th)
twentieth – dvacátý (20th)
twenty-first – dvacátý první (21th)
twenty-second – dvacátý druhý (22th)

Počty anglicky

sčítání – summation
odčítání – subtraction
násobení – multiplication
dělení – dividing
dvacet krát – twenty times
procento – per cent
výpočet – calculation
kalkulačka – calculator

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.