Skip to main content

Přítomný čas prostý – příslovce

Přítomný čas prostý se užívá pro děje, které se pravidelně opakují. Důležité je zdůraznění pravidelnosti a opakovanosti. Tento čas se nevyužívá pro děje, které probíhají aktuálně – tam bychom použili přítomný čas průběhový.

S přítomným časem prostým se tak váží některá příslovce. Typicky podle nich v testu rozlišíte, který čas použít. Pokud je v přítomné větě jedno z těchto příslovcí, gramaticky správně bude využití prostého času.

Všechna příslovce signalizují určitou časovou pravidelnost děje:

often – často
always – vždy
usually – obvykle
rarely – zřídka
seldom – málokdy
never – nikdy
every day – každý den
every morning – každé ráno
every evening – každý večer

Příklad užití ve větě:
He usually goes to work on time. Větu přeložíme jako „Obvykle chodí do práce na čas.“ Významově tak máme na mysli obecné pravidlo a nevyjadřujeme nic ohledně aktuální situace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.