Skip to main content

Přítomný čas prostý – příslovce

Přítomný čas prostý se užívá pro děje, které se pravidelně opakují. Důležité je zdůraznění pravidelnosti a opakovanosti. Tento čas se nevyužívá pro děje, které probíhají aktuálně – tam bychom použili přítomný čas průběhový. S přítomným časem prostým se tak váží některá příslovce. Typicky podle nich v testu rozlišíte, který čas použít. Pokud je v přítomné […]

Celý článek