Skip to main content

Určitý a neurčitý člen

V angličtině se používají dva druhy členů – určitý člen (the) a neurčitý člen (a nebo an). Užívání členů má základní pravidla a jako skoro každé pravidlo, i několik výjimek, které je potřeba si zapamatovat, protože se vymykají běžným zvyklostem. Uveďme si proto přehled, jak členy správně používat.

Základní pravidla

 • Neurčitý člen a/an se užívá v situacích, kdy není na mysli konkrétní věc. Uveďme si tři příklady pro lepší pochopení.
  • Can I ask a question please? Neurčitý člen je užit proto, že otázek může být mnoho a chci se zeptat na jednu.
  • London is an interesting city. Neurčitý člen je použit proto, že existuje mnoho zajímavých míst.
  • John is a student. Neurčitý člen je použit proto, že existuje mnoho studentů.
 • Určitý člen the se užívá v situacích, kdy je jasně dané, kterou konkrétní věc myslíme. Opět si uvedeme tři příklady pro lepší pochopení.
  • Please, could you ask the question once more? Určitý člen je použit proto, že otázka už jednou byla řečena a nyní již chceme zopakovat stejnou otázku znova.
  • London is the capital of England. Určitý člen the je použit proto, že hlavní město je pouze a právě jedno. Nemůže být tedy myšleno jiné hlavní město.
  • John is the oldest student. Určitý člen je použit proto, že nejstarší student je pouze jeden a je to konkrétně John. Věta je tak myšlena konkrétně a ne obecně.

Gramatika – výjimky

Z obecných pravidel však existují výjimky.

 • Pokud je význam slova jediný svého druhu, užíváme vždy určitý člen the. S těmito slovíčky se vždy užívá the:
  • the sun, the moon, the world, the sky, the sea, the country
  • the north, the south, the east, the west
  • the internet
  • the police, the army, the fire brigade
  • the radio – ale pozor, je the radio, nicméně television je bez členu
  • the cinema, the theatre
  • the bank
  • the dentist
  • the airport, the station
  • the city centre
  • víceslovné země a místa (the United States, the United Kingdom)
  • konkrétní moře, řeky (the Amazon, the Nile, the Atlantic Ocean)
  • názvy veřejných míst (the Four Season hotel, the National Theatre)
  • třetí stupeň (the oldest, the youngest, the nearest apod.)
  • the same
 • Tato slovíčka používáme bez členu:
  • television
  • next, last
  • breakfast, lunch, dinner
  • work, school, university, hospital, prison, home
  • bed
  • music (I like music.)
  • life
  • water
  • veškeré sporty (football, hockey a další). Např.: I like hockey.
  • předměty ve škole (history, biology a další). Např. I like biology.
  • jednoslovné země a místa (England, Prague)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.