Skip to main content

Anglické předložky in, on, at

Anglické předložky (in, on, at) je potřeba se naučit. Sice existují obecná pravidla, kdy se která předložka používá, nicméně zároveň existuje spousta výjimek, které se často vyskytují v nejrůznějších testech znalostí angličtiny. Nelze se tak spolehnout pouze na doslovný překlad do češtiny, ale je třeba se některé aplikace naučit. Nejčastější příklady užití předložek si zde ukážeme. Uvedu nejčastější příklady použití, ať už v mluvené nebo písemné angličtině.

Předložky at, on, in a časové údaje

 • S časem se používá at. They will come at 3 o´clock.
 • Se dny v týdnu se používá on. They will come on Monday.
 • S měsíci se používá in. They came in July.
 • S roky se používá in. They came in 2014.

Předložka at

 • home, work, school, university, bus stop, hotel, reception, conference, party
 • night
 • čas -> 8 a.m., 8.p.m.
 • weekend, the moment, present, the same time
 • lunchtime, Christmas

Předložka in

 • uzavřené místo -> room, building, garden, city centre, shop, river, see, swimming pool, hospital, jail, prison
 • měsíc -> January, February, March, etc.
 • rok -> 1984, 1989, 2015, etc.
 • roční období -> spring, summer, fall/autumn, winter
 • části dne, kromě noci -> morning, noon, afternoon
 • časové ohraničení – in a few minutes, in a week, in two weeks

Předložka on

 • prostor -> ground, floor, wall, table, shelf, door, page
 • datum -> 11.3., 8.8., 24.12., etc.
 • dny v týdnu -> monday, tuesday, wednesday, etc.

Porovnání

 • on the bottle/in the bottle – na láhvi uvnitř láhve
 • at the door/on the door – u dveří, na dveřích
 • in the shop/at the shop – v obchodě, u obchodu
 • on time/in time – na čas, do té doby
 • at the end/in the end – v čase kdy něco končí, na závěr

Výrazy bez předložky

 • next Monday
 • last week

2 thoughts to “Anglické předložky in, on, at”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.