Skip to main content

Slovíčka – škola

Slovíčka na téma škola – názvy školních předmětů, jazyků, názvy škol a lidí, kteří se v budově školy typicky pohybují (žáci, studenti, učitelé apod.).

Školní předměty

matematika – math/maths
fyzika – physics
humanitní vědy – humanities
informatika – computer science
dějepis – history
chemie – chemistry
zeměpis – geography
biologie – biology
občanská nauka – civics
psychologie – psychology
hudební výchova – music
výtvarná výchova – arts
keramika – ceramics
gramatika – grammar
čeština – czech
geometrie – geometry
ekonomie – economics
účetnictví – accounting
psaní na stroji – typing
právo – law

Cizí jazyky

cizí jazyky – foreign languages
angličtina – english
němčina – german
francouzština – french
španělština – spanish
ruština – russian
italština – italian
konverzace v … – conversation in …

Školy

jesle – coeducational school
školka – kindergarten
základní škola – primary school
střední škola – secondary school
průmyslová škola – technical college
obchodní škola – business academy
učení – apprenticeship
univerzita – university
vysoká škola – college
doktorské studium – doctorate course
soukromá škola – private school
státní škola – state school
církevní škola – parochial school
internátní škola – boarding school
umělecká škola – art college
hudební konzervatoř – music school
taneční konzervatoř – dance academy
univerzita třetího věku – university of the 3rd age

Lidé

žák – pupil
student – student
učitel – teacher
třídní učitel – class teacher
lektor – tutor
školník – janitor
děkan – dean
kvestor – bursar
rektor – rector
profesor – professor
ředitel – headmaster
zástupce ředitele – deputy headmaster
inspektor – superintendent

One thought to “Slovíčka – škola”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.