Skip to main content

Slovíčka místo „very“

Jak se vyhnout přílišnému používání zesilovacího a zdůrazňovacího slovíčka „very“? Použijte místo toho jiné slovíčko, které již v základním významu obsahuje zvýraznění stavu. Příklad takových slovíček: veri rich – wealthy very noisy – deafening very often – frequently very old – ancient very open – transparent very painful – excruciating very pale – ashen very […]

Celý článek

Anglická slovíčka – zvířata

Anglické názvy zvířat se učí vždy hned v úvodních lekcích angličtiny. Asi každý někdy měl, má nebo třeba by chtěl mít doma nějakého domácího mazlíčka. Pomocí těchto slovíček můžete anglicky popsat, které zvíře se nejvíce líbí Vám. Slovní zásoba zde uvedená Vám vystačí jak na domácí, tak i na hospodářská a užitková zvířata. Slovíčka – […]

Celý článek

Anglická nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa se vyznačují tím, že mají různě tvořené tvary pro minulý čas. Angličtina takových výjimek obsahuje více jak 200. Tato slovesa se bohužel člověk musí naučit, neexistuje žádné pravidlo, které by tvorbu jednotlivých časů určovalo. Nepravidelná slovesa zde máte seřazena podle abecedy. V prvním sloupci je český překlad, ve druhém sloupci je uvedeno anglické sloveso v […]

Celý článek

Slovíčka – škola

Slovíčka na téma škola – názvy školních předmětů, jazyků, názvy škol a lidí, kteří se v budově školy typicky pohybují (žáci, studenti, učitelé apod.). Školní předměty matematika – math/maths fyzika – physics humanitní vědy – humanities informatika – computer science dějepis – history chemie – chemistry zeměpis – geography biologie – biology občanská nauka – […]

Celý článek

Slovíčka – bydlení

Slovíčka tématicky se týkající bydlení beze sporu patří k těm, které si každý začátečník (včetně dětí) osvojuje v některé z prvních lekcí angličtiny. Zde přinášíme online přehled pro zopakování si slovní zásoby, případě pro samouky na rozšíření svých znalostí. Slovíčka – typy bydlení byt – flat činžák, panelák – block of flats rodinný domek – […]

Celý článek

Jak říct velmi dobrý

Stává se Vám, že něco nebo někoho chcete pochválit a nenacházíte jiná slovíčka než „good“ nebo „very good“? Na těchto výrazech není špatného, ale pokud aktivně začnete používat i jejich synonyma, posunete úroveň své angličtiny o kus dál. Všechna slovíčka už vyjadřují silný obdiv, není je tak třeba dále zesilovat dalším přídavným jménem. Great Může […]

Celý článek

Slovíčka – emergency

Slovní spojení, která obsahují slovo „emergency“. stav nouze, nouzový – emergency ošetřovna – emergency room nouzový východ – emergency exit tísňové volání – emergency call pohotovostní služba – emergency service nouzová brzda – emergency brake nouzové zastavení – emergency stop nouzové přistání – emergency landing v případě nouze – in case of emergency telefonní číslo […]

Celý článek

Anglická slovíčka – pití

Anglická slovíčka tématicky zaměřená na nápoje – na alkoholické i nealkoholické pití. Tato slovní zásoba patří určitě mezi základní slovíčka, která je dobré znát, pokud plánujete pobyt v některé z anglicky mluvících zemí. Proto si projděte tento online a zdarma nabízený přehled slovíček. Slovíčka – pití mít žízeň – be thirsty pití – drink láhev […]

Celý článek

Angličtina online – slovíčka: zaměstnání

Slovní zásoba na téma související s prací, s brigádou, ale i trvalým zaměstnáním. Online přehled důležitých slovíček, která využije kdokoliv, kdo se vydá do světa za prací. Najdete zde názvy a překlady pracovních pozic a povolání. Často se tato slovíčka používají i při různých rozhovorech o lidech nebo u maturity. Slovíčka: povolání řidič – driver […]

Celý článek

Idiomy se zvířaty

Přehled několika používaných anglických idiomů a výrazů, které v angličtině obsahují nějaké zvíře, ale překlad do češtiny nemá se zvířaty nic společného. Některé překlady Vás možná překvapí, některé možná spíše pobaví, podívejte se sami. Early bird Ranní ptáče. Často se používá i v češtině, překlad tak nepřekvapí. The early bird catches the worm. Ranní ptáče […]

Celý článek