Skip to main content

Idiomy s výrazem say

Idiomy s výrazem say a jejich překlad do češtiny.

  • Say cheese! Používá se při focení a znamená to, že si fotograf žádá Váš úsměv, protože se právě chystá fotit.
  • There is a lot to be said it. Znamená, že hodně skutečností mluví jasně pro nějakou konkrétní skutečnost.
  • You don´t say. Nejčastěji se používá v konverzaci a v položení řečnické otázky (lehký údiv) „Neříkej“.
  • Having say that. Musím říci, nehledě na skutečnost, nehledě na emoce.
  • To say nothing of the costs. Používá se při argumentaci ve významu „nehledě na nákladech“.
  • When all is said and done. Na konci po zvážení všech argumentů, po zhodnocení všech plusů a mínusů.
  • It goes without saying that. Netřeba říkat nějaký fakt, protože je to jasné nebo obecně známé. Není třeba se tím dále zdržovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.