Skip to main content

Užitečné fráze pro psaní článku

Užitečné fráze pro psaní článku v angličtině. Pokud má článek za něco stát, je třeba používat fráze, které pěkně zní. Oproti běžnému používání jednoduchého „I think“ můžete svoji angličtinu značně zlepšit, pokud si osvojíte některé další fráze a budete používat dobře znějící slovní spojení. Některé tipy si uvedeme v přehledu frází níže.

Beginning of sentence

 • first
 • next
 • then
 • in addition
 • in the section
 • that follows
 • after this
 • finally
 • lastly
 • in conclusion

Introductory sentense

 • The main topic of this article is…
 • This is an article about…
 • This passage reflects the opinion of … about …
 • This story expresses the thoughts of … concerning …

About the author

The author

 • Says…
 • States…
 • Point out that…
 • Describes…
 • Believes, thinks that…
 • Makes clear that…
 • Uses exmaples to prove…
 • Agrees with the view…
 • Analyses comments on…
 • Tries to explain…
 • Agrees that…
 • Suggests that…
 • Doubts that…
 • Tries to convince the readers that..
 • Concludes that…

Structure of the article

 • The text consists of..
 • The text may be divided into…
 • In the first paragraph the author introduces..
 • In the second part of the text the author describes..
 • Another example can be found in line..
 • To sum up… to conclude..
 • In the conclusion the author sums up the main ideas/thesis
 • In his last remark/statement the author concludes…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.